Y Celfyddydau Mynegiannol 

TGAU Celf a Dylunio - Meini Prawf Cymderadwyo 

TGAU Ffilm a Chyfryngau Digidol - Meini Prawf Cymderadwyo 

TGAU Cerddoriaeth - Meini Prawf Cymderadwyo 

TGAU Dawns - Meini Prawf Cymderadwyo 

TGAU Drama - Meini Prawf Cymeradwyo 

  

 

Y Dyniaethau 

TGAU Busnes - Meini Prawf Cymderadwyo 

TGAU Hanes - Meini Prawf Cymderadwyo 

TGAU Astudiaethau Cymdeithasol  - Meini Prawf Cymderadwyo 

TGAU Daearyddiaeth - Meini Prawf Cymeradwyo  

TGAU Astudiaethau Crefyddol - Meini Prawf Cymeradwyo 

 

 

Iechyd a Lles 

TGAU Bwyd a Maeth - Meini Prawf Cymeradwyo  

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant - Meini Prawf Cymeradwyo  

TGAU Addysg Gorfforol ac Iechyd - Meini Prawf Cymeradwyo  

 

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu 

TGAU Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg - Meini Prawf Cymeradwyo  

TGAU Ffrangeg - Meini Prawf Cymeradwyo  

Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymraeg Craidd Ychwanegol - Meini Prawf Cymeradwyo  

TGAU Cymraeg Craidd - Meini Prawf Cymeradwyo  

TGAU Almaeneg - Meini Prawf Cymeradwyo  

 

TGAU Iaith a Llenyddiaeth Saesneg - Meini Prawf Cymeradwyo  

TGAU Sbaeneg - Meini Prawf Cymderadwyo 

 

 

Mathemateg a Rhifedd 

TGAU Mathemateg a Rhifedd - Meini Prawf Cymeradwyo  

Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol - Meini Prawf Cymeradwyo  

 

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg 

TGAU Amgylchedd Adeiledig - Meini Prawf Cymeradwyo  

TGAU Peirianneg - Meini Prawf Cymeradwyo  

TGAU Technoleg Ddigidol - Meini Prawf Cymeradwyo  

TGAU Cyfrifiadureg - Meini Prawf Cymeradwyo  

TGAU Dylunio a Thechnoleg - Meini Prawf Cymeradwyo  

TGAU Y Gwyddorau - Meini Prawf Cymeradwyo  

Meini Prawf Cymeradwyo Dyfarniad Unigol Gwyddoniaeth Integredig TGAU