Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad yma

Rhannwch eich barn am y dull rydym yn ei gynnig ar gyfer cymwysterau wedi eu dynodi

Dweud Eich Dweud

Newyddion a Barn

NEWYDDION
09.04.24

Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi rhestr gymeradwy a meini prawf ar gyfer asesu pa mor addas yw chwaraeon a gweithgareddau corfforol ...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
21.03.24

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi amserlen wedi’i diweddaru ar gyfer cyflwyno cymwysterau Teithio a Thwristiaeth ôl-16 wedi’u hadnewyddu. ...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
19.03.24

Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi meini prawf cymeradwyo ar gyfer TGAU Gwyddoniaeth Integredig Gwneud-i-Gymru newydd....

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Cyhoeddiadau ac Adnoddau

ADRODDIAD
09.04.24

Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi rhestr gymeradwy newydd o chwaraeon a gweithgareddau corfforol ar gyfer TGAU Addysg Gorfforol ac Iechyd Gwneud-i-Gymru newydd ...

ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
DYSGWYR
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
ADRODDIAD
19.03.24

Pennawd: Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi meini prawf cymeradwyo ar gyfer TGAU Gwyddoniaeth Integredig Gwneud-i-Gymru newydd. ...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YMCHWIL
15.03.24

Fe wnaethom gomisiynu’r ymchwil hwn gan Beaufort Research gan ein bod yn cydnabod arwyddocâd meithrin system gymwysterau deg a chyfiawn sy’n darparu cyfleoedd i bob dysgwr, waeth beth fo’u cefndir,...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Trydariadau diweddaraf