Cyhoeddiadau ac adnoddau

Hidlo

Cyhoeddiadau diweddaraf

ADRODDIAD
09.04.24

Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi rhestr gymeradwy newydd o chwaraeon a gweithgareddau corfforol ar gyfer TGAU Addysg Gorfforol ac Iechyd Gwneud-i-Gymru newydd 

ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
DYSGWYR
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
ADRODDIAD
19.03.24

Pennawd: Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi meini prawf cymeradwyo ar gyfer TGAU Gwyddoniaeth Integredig Gwneud-i-Gymru newydd.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YMCHWIL
15.03.24

Fe wnaethom gomisiynu’r ymchwil hwn gan Beaufort Research gan ein bod yn cydnabod arwyddocâd meithrin system gymwysterau deg a chyfiawn sy’n darparu cyfleoedd i bob dysgwr, waeth beth fo’u cefndir,...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
14.03.24

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
22.02.24

Adroddiad blynyddol sy'n crynhoi ystadegau swyddogol am y farchnad gymwysterau yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022/23.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
CANLLAW
09.02.24

Gweithdrefnau sy'n amlinellu'r data y mae'n rhaid iddynt gael eu darparu gan CBAC yn ystod cyfnewid data Ionawr 2024, ar gyfer pob cymhwyster sy'n ffurfio rhan o'r broses cyfnewid data...

CYRFF DYFARNU
POLISI
22.01.24

Cymwysterau a fydd ar gael fel rhan o’r cynnig newydd o gymwysterau 14-16 o fis Medi 2025.

CYRFF DYFARNU
CANOLFANNAU
RHANDDEILIAID
ADDYSGWYR
YMCHWIL
15.01.24

Rydym wedi cyhoeddi ymchwil gan Ganolfan Prifysgol Rhydychen ar gyfer Asesu Addysg (OUCEA) sy’n dwyn y teitl ‘Safonau TGAU yng Nghymru: dulliau o ddiffinio safonau’.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
19.12.23

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y cosbau a throseddau camymddwyn yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YMCHWIL
19.12.23

Rydym wedi comisiynu ymchwil i fyfyrio ar sut mae awdurdodaethau rhyngwladol yn ymgorffori cynhwysiant yn eu cymwysterau ar gyfer dysgwyr ysgol uwchradd.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
14.12.23

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer yr adolygiadau o waith marcio a chymedroli yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch. Oherwydd bod arholiadau’r haf wedi’u...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
YSTADEGAU
07.12.23

Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau TGAU mis Tachwedd ar gyfer Cymru.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU