Newyddion a Barn

Hidlo

Cyfathrebiadau diweddaraf

BLOG
21.11.23

Rheolwr Cymwysterau, Alex Lovell, yn rhoi diweddariad ar ein gwaith wedi’i dargedu i gynyddu’r ystod o gymwysterau galwedigaethol ôl-16 sydd ar gael yn Gymraeg.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
17.11.23

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CANOLFANNAU
CYFLOGWYR
NEWYDDION
07.11.23

Nawr yw eich cyfle i ddylanwadu ar ba chwaraeon unigol a gweithgareddau corfforol fydd yn cael eu cynnwys yn y TGAU Gwneud-i-Gymru newydd mewn Addysg Gorfforol ac Iechyd.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CANOLFANNAU
NEWYDDION
03.11.23

Dyma’r gyfres gyntaf o arholiadau TGAU i ddychwelyd i drefniadau asesu cyn y pandemig yng Nghymru.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CANOLFANNAU
NEWYDDION
01.11.23

wedi cyhoeddi ymchwil ansoddol a gafodd ei gynnal gan Opinion Research Services ar brofiadau athrawon a dysgwyr o asesiadau wedi’u haddasu yn ystod haf 2022.

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
17.10.23

Gallwch ddysgu rhagor am ein penderfyniadau ar gyfer cymwysterau TGAU newydd Gwneud-i-Gymru

CANOLFANNAU
CYRFF DYFARNU
ADDYSGWYR
DYSGWYR
RHANDDEILIAID
BLOG
13.10.23

Mae’r flwyddyn academaidd newydd wedi hen ddechrau, ac mae dysgwyr ledled Cymru yn brysur wrth iddyn nhw barhau, neu ddechrau, astudio ar gyfer eu cymwysterau. Yn y darn hwn, mae...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
RHANDDEILIAID
CANOLFANNAU
BLOG
12.10.23

Yn dilyn ein cyhoeddiad ym mis Mehefin 2023 am ganlyniadau ein hymgynghoriad ar gymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru, mae Emyr George – Cyfarwyddwr Polisi a Diwygio Cymwysterau – yn edrych yn ôl...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
12.10.23

Mae Ofqual wedi cyhoeddi mesurau i sicrhau bod dysgwyr sy'n cymryd cymwysterau galwedigaethol yn cael eu canlyniadau ar amser yn 2024 a thu hwnt, yn dilyn y dull a gymerwyd...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
21.09.23

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi'r dull ar gyfer arholiadau ac asesiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-2024, gan gadarnhau y bydd cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau yng...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU
NEWYDDION
11.09.23

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adolygiad o’r cymwysterau galwedigaethol sydd ar gael i ddysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru ac argymhellion i weinidogion Cymru.

CANOLFANNAU
CYFLOGWYR
RHANDDEILIAID
CYRFF DYFARNU
ADDYSGWYR
DYSGWYR
NEWYDDION
24.08.23

Bydd llawer o ddysgwyr yng Nghymru yn derbyn eu canlyniadau TGAU, Tystysgrif Her Sgiliau a chymwysterau galwedigaethol heddiw, yn dilyn yr ail flwyddyn i ddysgwyr sefyll arholiadau ac asesiad ffurfiol...

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU