Adolygiadau o waith marcio a chymedroli ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch: haf 2023

YSTADEGAU

Dyddiad rhyddhau:

14.12.23

Cyfnod dan sylw:

Haf 2023

Diweddariad nesaf:

Rhagfyr 2024 (Dros dro)

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Adolygiadau o waith marcio a chymedroli ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch: haf 2023

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer yr adolygiadau o waith marcio a chymedroli yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch. Oherwydd bod arholiadau’r haf wedi’u canslo yn 2020 a 2021, nid oes unrhyw ddata adolygiadau o waith marcio ar gyfer y blynyddoedd hyn.

Pwyntiau Allweddol:

  • Cafodd 308,355 o raddau TGAU eu cyhoeddi yn haf 2023. Cafodd 1.0% o'r holl raddau TGAU a ddyfarnwyd eu herio a chafodd 0.2% o'r holl raddau TGAU eu newid.
  • Cafodd 74,640 o raddau UG a Safon Uwch eu cyhoeddi yn haf 2023. Cafodd 1.7% o'r holl raddau UG a Safon Uwch a ddyfarnwyd eu herio a chafodd 0.3% o'r holl raddau TAG eu newid.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 292
E-bost: ystadegau@cymwysterau.cymru

Y Cyfryngau
Ffôn: 01633 373 222
E-bost: cyfryngau@cymwysterau.cymru