Adroddiad blynyddol ar y farchnad gymwysterau: blwyddyn academaidd 2022 i 2023 yng Nghymru

YSTADEGAU

Dyddiad rhyddhau:

22.02.24

Cyfnod dan sylw:

2022/23

Diweddariad nesaf:

Chwefror 2025 (Dros Dro)

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Adroddiad blynyddol ar y farchnad gymwysterau: blwyddyn academaidd 2022 i 2023 yng Nghymru

Adroddiad blynyddol sy'n crynhoi ystadegau swyddogol am y farchnad gymwysterau yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022/23.

Pwyntiau Allweddol

  • Dyfarnwyd 730,415 o dystysgrifau yn y flwyddyn academaidd 2022 i 2023, cynnydd o 1.1% o gymharu â blwyddyn academaidd 2021 i 2022. CBAC oedd y corff dyfarnu â'r gyfran fwyaf o'r farchnad, gan ddyfarnu 67.3% o'r holl dystysgrifau, 1.5 pwynt canran yn is na'u cyfran o'r farchnad yn y flwyddyn flaenorol.
  • Ar 31 Awst 2023, roedd 91 o gyrff dyfarnu cydnabyddedig yng Nghymru, sef dau yn llai nag ar yr un adeg yn 2022. Ers sefydlu Cymwysterau Cymru ar 21 Medi 2015, mae 42 yn llai o gyrff dyfarnu cydnabyddedig, sef gostyngiad o 31.6%.
  • Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar yr ystadegau hyn.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 292
E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Cyfryngau
Ffôn: 01633 373 222
E-bost: cyfryngau@cymwysteraucymru.org

Adroddiad Llawn

Data Cyfatebol

Rhestr Gweld Ystadegau Cyn Eu Cyhoeddi