Cofrestriadau dros dro TGAU mis Tachwedd 2023 ar gyfer Cymru

YSTADEGAU

Dyddiad rhyddhau:

07.12.23

Cyfnod dan sylw:

Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf:

Rhagfyr 2024 (dros dro)

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Cofrestriadau dros dro TGAU mis Tachwedd 2023 ar gyfer Cymru

Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau TGAU mis Tachwedd ar gyfer Cymru.

Pwyntiau Allweddol

  • Cafwyd 22,505 o gofrestriadau ym mis Tachwedd 2023, i fyny 10.3% o 20,410 ym mis Tachwedd 2022. Roedd cyfanswm y cofrestriadau ar gyfer mis Tachwedd 2023 yn debyg i gofrestriadau 2018 a 2019 ond roeddent yn sylweddol uwch na 2020 a 2021.
  • Mathemateg - Rhifedd yw’r pwnc gyda’r nifer mwyaf o gofrestriadau ym mis Tachwedd, sef 53.4% o gyfanswm y cofrestriadau yn 2023 o’i gymharu â 51.4% yn 2022.
  • Roedd y mwyafrif (90.4%) o gofrestriadau TGAU mis Tachwedd 2023 ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 11, cyfran debyg i 2022.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 292
E-bost: ystadegau@cymwysterau.cymru

Y cyfryngau
Ffôn: 01633 373 216
E-bost: cyfathrebu@cymwysterau.cymru