Datganiad o Fwriad Polisi ar Gymwysterau Cenedlaethol 14-16

POLISI

Dyddiad rhyddhau:

22.01.24

CYRFF DYFARNU
CANOLFANNAU
RHANDDEILIAID
ADDYSGWYR

Datganiad o Fwriad Polisi ar Gymwysterau Cenedlaethol 14-16

Cymwysterau a fydd ar gael fel rhan o’r cynnig newydd o gymwysterau 14-16 o fis Medi 2025.

Mae ein Datganiad o Fwriad Polisi ar Gymwysterau Cenedlaethol 14-16 yn disgrifio ein dull gweithredu arfaethedig a’r rhesymeg dros benderfynu pa gymwysterau fydd ar gael fel rhan o’r cynnig newydd o gymwysterau 14-16 o fis Medi 2025. Mae hefyd yn amlinellu’r effaith bosibl ar argaeledd cymwysterau sydd wedi'u dynodi i'w defnyddio yng Nghymru ar hyn o bryd.