Geirfa Ystadegol

YSTADEGAU

Dyddiad rhyddhau:

08.01.21

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Geirfa Ystadegol

Esboniadau o dermau pwysig a ddefnyddir yng nghyhoeddiadau ystadegol Cymwysterau Cymru.