Cymwysterau yng Nghymru

Cymwysterau Cyffredinol

Yng Nghymru, mae gwahanol fathau a gwahanol lefelau o gymwysterau mae dysgwyr yn gallu eu hastudio mewn ysgolion, colegau, yn y gweithle, mewn lleoliadau cymunedol neu yn rhywle arall. Rhaid i Cymwysterau Cymru sicrhau bod cymwysterau a gaiff eu dyfarnu gan gyrff dyfarnu cydnabyddedig yn bodloni anghenion dysgwyr Cymru a bod gan y cyhoedd hyder ynddyn nhw.