Camymddwyn yng nghymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2023

YSTADEGAU

Dyddiad rhyddhau:

19.12.23

Cyfnod dan sylw:

Haf 2023

Diweddariad nesaf:

Rhagfyr 2024 (Dros dro).

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Camymddwyn yng nghymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2023

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y cosbau a throseddau camymddwyn yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch.

Pwyntiau Allweddol: 

  • Rhoddwyd 310 o gosbau i fyfyrwyr yn haf 2023, cynnydd o 31.9% ers 2022.  
  • Yn 2023, rhoddwyd tua un gosb am bob 3,500 o gofrestriadau. 
  • Ffonau symudol sy'n parhau i fod y rheswm mwyaf cyffredin dros roi cosb. Cafodd 42.3% o gosbau yn 2023 eu rhoi oherwydd bod myfyrwyr wedi mynd â ffôn symudol i'r ystafell arholiad  
  • Rhoddwyd 15 o gosbau i staff canolfannau am gamymddwyn, a rhoddwyd llai na phum cosb i ganolfannau. 

Manylion cyswllt 

Ystadegydd 
Ffôn: 01633 373 292 
E-bost: ystadegau@cymwysterau.cymru 

Y Cyfryngau 
Ffôn: 01633 373 222 
E-bost: cyfryngau@cymwysterau.cymru