Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill Chwarterol: Chwarter 4 (Hydref i Ragfyr) 2023 ar gyfer Cymru

YSTADEGAU

Dyddiad rhyddhau:

14.03.24

Cyfnod dan sylw:

Hydref i Ragfyr 2023

Diweddariad nesaf:

Mehefin 2024 (dros dro)

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill Chwarterol: Chwarter 4 (Hydref i Ragfyr) 2023 ar gyfer Cymru

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf.

Pwyntiau Allweddol:

  • Dyfarnwyd 54,455 o dystysgrifau yn chwarter 4 2023. Mae hyn yn gynnydd o 40.2% o gymharu â’r un chwarter yn 2022.
  • Rhwng Ionawr a Rhagfyr 2023, dyfarnwyd 271,735 o dystysgrifau, cynnydd o 11.5% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.
  • O gymharu â Ch4 2022, gwelodd 12 o'r 15 sector gynnydd mewn tystysgrifau yn Ch4 2023. Roedd y cynnydd mwyaf yn nifer y tystysgrifau ym maes Iechyd, Gwasanaethau Cyhoeddus a Gofal.
  • O gymharu â Ch4 2022, gwelodd saith o'r deg lefel gynnydd mewn tystysgrifau yn Ch4 2023. Cymwysterau Lefel 3 a welodd y cynnydd mwyaf yn nifer y tystysgrifau.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 292
E-bost: ystadegau@cymwysterau.cymru

Y Cyfryngau
Ffôn: 01633 373 222
E-bost: cyfryngau@cymwysterau.cymru