Cynwysoldeb mewn systemau asesu rhyngwladol

YMCHWIL

Dyddiad rhyddhau:

19.12.23

DYSGWYR
ADDYSGWYR
CYRFF DYFARNU
RHANDDEILIAID
CYFLOGWYR
CANOLFANNAU

Cynwysoldeb mewn systemau asesu rhyngwladol

Rydym wedi comisiynu ymchwil i fyfyrio ar sut mae awdurdodaethau rhyngwladol yn ymgorffori cynhwysiant yn eu cymwysterau ar gyfer dysgwyr ysgol uwchradd.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch yr ymchwil isod. Mae crynodeb gweithredol ar y dechrau sy'n rhoi trosolwg o'r cyd-destun, cefndir a chanfyddiadau allweddol. 

Mae’r ymchwil wedi nodi rhai ystyriaethau allweddol i ni wrth inni barhau i ddiwygio cymwysterau yng Nghymru, gan gynnwys: 

  • mae cynhwysiant yn gysyniad deinamig sy'n datblygu 
  • mae cynhwysiant mewn systemau asesu yn ehangach na threfniadau mynediad neu addasiadau rhesymol yn unig 
  • strwythur cymwysterau gan gynnwys cynnwys ac iaith, yn ystyriaeth bwysig ar gyfer cynwysoldeb 
  • rôl technoleg ddigidol mewn perthynas â’r cyfleoedd a’r heriau ar gyfer cynwysoldeb mewn asesu 
  • sut mae trefniadau mynediad presennol yn darparu ar gyfer gwahanol anghenion dysgwyr 
  • cydweithio pellach gyda chyrff dyfarnu a sefydliadau cydraddoldeb yn ein gwaith diwygio 
  • nodi cyfleoedd i adlewyrchu ymhellach ar ystod amrywiol o safbwyntiau, cyfraniadau, a phrofiadau ym mhob maes diwygio cymwysterau, cyfaddawdu rhwng cysyniadau fel hygyrchedd a chynwysoldeb a sut y bydd hyn yn effeithio ar agweddau eraill ar ddylunio cymwysterau