Gweithdrefnau Cyfnewid Data - Ionawr 2024

CANLLAW

Dyddiad rhyddhau:

09.02.24

CYRFF DYFARNU

Gweithdrefnau Cyfnewid Data - Ionawr 2024

Gweithdrefnau sy'n amlinellu'r data y mae'n rhaid iddynt gael eu darparu gan CBAC yn ystod cyfnewid data Ionawr 2024, ar gyfer pob cymhwyster sy'n ffurfio rhan o'r broses cyfnewid data

Mae'r ddogfen reoleiddio hon yn amlinellu'r data y mae'n rhaid i CBAC ei ddarparu yn ystod cyfnewid data Ionawr 2024 ar gyfer pob cymhwyster sy'n rhan o'r broses cyfnewid data.
(Saesneg yn unig)